Terug

Over de METC

Over de METC

Wat is een METC? uitklapper, klik om te openen

Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, moet worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten. (Zie ook: Is toetsing nodig?)

Er zijn twee soorten toetsingscommissies:

 1. de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
 2. erkende Medische Ethische Toetsingscommissies (METC’s)

De erkende METC’s en de CCMO zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Dit betekent dat zij gerechtigd zijn om voor de burger bindende besluiten (in dit geval WMO-oordelen) te nemen. Een niet-erkende METC is geen ZBO en mag geen WMO-oordeel afgeven.

De wet bepaalt of onderzoek door de CCMO of door een erkende METC moet worden beoordeeld. Dit is vastgelegd in de WMO en het Besluit Centrale Beoordeling. In de praktijk beoordelen de erkende METC’s de meeste onderzoeksprotocollen. (Zie ook: Toetsingscommissie: erkende METC of CCMO?)

Dagelijks Bestuur uitklapper, klik om te openen

De METC NedMec is onderverdeeld in drie kamers: All-round (A), Geneesmiddelen (G) en Oncologie (O).

Het dagelijks bestuur van de METC NedMec bestaat uit:

 • Prof. dr. C.M. (Michel) Zwaan – algemeen voorzitter 
 • Dr. R.P. (Roderick) Venekamp – voorzitter Kamer All-round
 • Dr. B.F. (Bianca) Goemans – voorzitter Kamer Geneesmiddelen
 • Dr. J.P. (Jan Paul) de Boer – voorzitter Kamer Oncologie

v.l.n.r. Michel Zwaan, Bianca Goemans, Jan Paul de Boer, Roderick Venekamp en Anna Bakker

Reglement uitklapper, klik om te openen

De METC heeft haar reglement opgesteld conform het CCMO model.

Reglement METC 2022

Ledenlijst van de METC uitklapper, klik om te openen

Voor dossiervorming wordt vaak een ledenlijst gevraagd. Op de website van de CCMO vindt u de meest recente ledenlijst van de METC NedMec.

Onderzoekers kunnen die ledenlijst gebruiken en toevoegen aan het onderzoeksdossier, samen met het METC-reglement en onderstaande verklaring:

"METC-leden mogen alleen bij de METC-besluitvormingsprocedure betrokken worden indien ze onafhankelijk zijn van de onderzoeker van het te toetsen onderzoek. Daarom wordt aan het begin van iedere METC-vergadering gevraagd of een van de aanwezigen betrokken is bij een te beoordelen onderzoeksdossier. Het METC-secretariaat notuleert wie in de vergadering aanwezig is en wie bij welk onderzoek betrokken is. Ook wordt genotuleerd dat een betrokkene de vergadering verlaat gedurende de bespreking van het betreffende onderzoek. Daarnaast wordt in de METC database iedere betrokkenheid van leden geregistreerd. De METC handelt met deze werkwijze volgens haar Standard Operating Procedure en GCP 3.2.1."

Jaarverslagen van de METC uitklapper, klik om te openen

De jaarverslagen van de METC Utrecht en METC AVL over 2021 zijn hieronder te downloaden. Vanaf dit jaar (2022) zal er een gezamenlijk jaarverslag komen. 

Jaarverslag METC Utrecht 2020

Jaarverslag METC Utrecht 2021

Jaarverslag METC AVL 2020
Jaarverslag METC AVL 2021

Ons secretariaat uitklapper, klik om te openen

Het secretariaat van de METC NedMec bestaat uit de volgende medewerkers:

 • mr. A.C (Anna) Bakker, Manager Toetsing / Leidinggevende Secretariaat METC
 • M.J. (Marion) Berk-van der Linden, Administratief medewerker
 • drs. V. (Vincent) Bontrop, Ambtelijk Secretaris METC (Kamer G)
 • drs. R.P. (Rutger) Chorus, Junior stafadviseur, ondersteuning METC en Toetsingscommissie Biobanken
 • mr. A.M. (Annemiek) van den Dries, Senior Procedurecoördinator METC 
 • P. (Pauline) Ebbinkhuijsen, Ambtelijk Secretaris METC (kamer O)
 • drs. R.G. (Rashieda) Jahangier, Ambtelijk Secretaris METC (kamer G)
 • dr. W.A. (Antoinette) Groenewegen, Ambtelijk Secretaris METC en Toetsingscommissie Biobanken
 • dr. S. (Sigrid) Heinsbroek, Ambtelijk Secretaris METC (kamer A)
 • drs. K. (Katina) Kardamanidis, Ambtelijk Secretaris METC (kamer O)
 • drs. M.C. (Mandy) Koppes, Senior Procedurecoördinator METC en Toetsingscommissie Biobanken
 • Y. (Yasmina) Laakar, Procedurecoördinator METC
 • drs. M.D. (Myriam) van de Loo-Waller, Ambtelijk Secretaris METC
 • drs. A.H.M. (Anita) van den Oetelaar, Ambtelijk Secretaris Toetsingscommissie Biobanken
 • A.T. (Arina) Onnink, Secretaresse METC (kamer O)
 • M. (Michael) de Ridder, Adviseur Informatie en Archief

Zie Contact voor contactinformatie.

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Antoni van Leeuwenhoek

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

NedMec maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid