Terug

Onze commissieleden

Onze commissieleden

Onze commissieleden uitklapper, klik om te openen

Onze commissie bestaat momenteel uit de volgende commissieleden (geordend op basis van het wettelijke discipline): 


Artsen
 • Dr. F. Amant, gynaecoloog
 • Dr. J.P. de Boer, internist-oncoloog 
 • Dr. D. Brandsma, neuroloog
 • Dr. L.A. Devriese, internist-oncoloog
 • Dr. V. Dezentjé, internist-oncoloog
 • Dr. J.N.A. van Diessen, radiotherapeut
 • Dr. K.J. van Erpecum, MDL-arts
 • Dr. H.E. Hart, huisarts
 • Dr. S.N.T. Hemmes, anesthesioloog
 • Prof. dr. A.C. Knulst, dermatoloog en immunoloog
 • Prof. dr. M.C. Kruijt, orthopedisch chirurg
 • Dr. S. Marchetti, internist-oncoloog
 • Dr. T. Mudrikova, internist
 • Dr. A. Pulles, hematoloog
 • Dr. N. Steeghs*, internist-oncoloog 
 • Dr. W. Theelen, longarts
 • Dr. J.V. van Thienen, internist
 • Dr. A.E. Tuinenburg, cardioloog
 • Dr. R.P. Venekamp, huisarts
 • Dr. J.J.C. Verhoeff, radiotherapeut-oncoloog
 • Dr. R.I. Wadman, neuroloog
 • Dr. T.R. de Wijkerslooth, MDL-arts
 • Prof. dr. A. van der Zwan, hoogleraar vasculaire neurochirurgie en neurochirurg

* tevens WMO-discipline klinisch farmacoloog

Kinderartsen
 • Dr. A. Beishuizen, kinderoncoloog
 • Dr. C.A. Lindemans, kinderoncoloog
 • Dr. M.G. Slieker, kindercardioloog
 • Dr. K.M. de Winter - de Groot, kinderarts-pulmonoloog
 • Prof. dr. C.M. Zwaan*, kinderarts-oncoloog

* algemeen-voorzitter van METC NedMec

Ethici
 • Prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek
 • Dr. R. van der Graaf, ethicus
 • Dr. J.Ph. de Jong, ethicus
 • Dr. K.R. Jongsma, ethicus
 • Dr. H.E.M. van Luijn, ethicus
Juristen
 • Mr. M.R.D. Crijns, jurist
 • Mr. A.M. Franse, jurist
 • Mr. I. Morrema, jurist
 • Mr. W. Paping-Kool, jurist
 • Mr. A.M. Vermaas, jurist
 • Mr. T. van der Windt, advocaat arbeids- en gezondheidsrecht
Methodologen
 • Dr. G.C.M. van Baal, statisticus
 • Dr. J.L. Browne, assistant professor of global health
 • Dr. P.C.J. Bruijning-Verhagen, epidemioloog, kinderarts
 • Dr. J.A.A.G. Damen, epidemioloog
 • Dr. M. Lopez-Yurda, statisticus
 • Dr. E.M. Monninkhof, epidemioloog
 • Dr. V. van der Noort, methodoloog
 • Dr. J.B. Reitsma, statisticus
 • Dr. E. Schuit, epidemioloog
 • Dr. ir. H. van Tinteren, statisticus
 • Dr. C.H. Vaartjes, universitair hoofddocent cardiovasculaire epidemiologie
 • Dr. N.P.A. Zuithoff, data analist en statisticus
Onze leden namens de proefpersonen
 • Drs. M. Bakker, arts n.p.
 • Mr. R.H. Edema-Spaans, advocaat arbeidsrecht
 • Drs. C.J. Geelen, arbeids- en organisatiepsycholoog
 • Mr. J.W. Labree, proefpersonenlid
 • Mr. H.E. van Lier, bedrijfsjurist
 • A. van der Moolen MSc., docent, auteur en onderzoeker
Ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen

Klinisch farmacoloog

 • Dr. R. Admiraal, klinisch farmacoloog
 • Dr. M.H.M. Diekstra, klinisch farmacoloog
 • Dr. F. Opdam, internist
 • Dr. N. Steeghs*, internist-oncoloog 

* tevens WMO-discipline arts

Ziekenhuisapotheker

 • Prof. dr. J.H. Beijnen, hoofd afdeling farmacie en farmacologie
 • Dr. I.M. van Geijlswijk, ziekenhuisapotheker
 • Dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker
 • Dr. E.W. Muilwijk, ziekenhuisapotheker

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (beide WMO-disciplines)

 • Dr. L.M. Hanff, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
 • Dr. J.J.M.A. Hendrikx, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
 • Dr. A. Lalmohamed, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
 • Dr. T.B.Y. Liem, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
 • Dr. E.V. Uijtendaal, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
 • Dr. I. Wilting, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
Deskundigen medische hulpmiddelen
 • Dr. Ir. H.J. Noordmans, klinisch fysicus
 • Dr. M. Sinaasappel, klinisch fysicus
 • Ir. R. Wientjes, klinisch fysicus
Overige disciplines
 • Dr. C. Bos, klinisch fysicus en senior onderzoeker beeldvorming
 • Prof. dr. H.C. Dijkerman, neuropsycholoog
 • Dr. S.G. Geuze, neuropsycholoog
 • Dr. B.F. Goemans, kinderoncoloog
 • Dr. J.E. van der Lugt, kinderoncoloog
 • Dr. R. van Lutterveld, cognitive neuroscientist
 • Dr. E.J.H. Mulder, bioloog
 • Dr. S. Rebers, associate staff scientist, biobankspecialist
 • Dr. M.A. de Wied, universitair docent en psycholoog
 • Dr. M.I.A. Wyndaele, uroloog

In iedere METC-vergadering moeten tenminste de door de WMO vereiste deskundigen aanwezig zijn om tot een rechtsgeldig besluit te kunnen komen. De verplichte disciplines zijn: arts, jurist, ethicus, methodoloog en een lid namens de proefpersonen. Indien er onderzoek met minderjarigen wordt getoetst, is de aanwezigheid van een kinderarts vereist. Bij beoordeling van geneesmiddelenonderzoek zijn, naast de verplichte disciplines, tevens de aanwezigheid van een klinisch-farmacoloog en een ziekenhuisapotheker vereist. En voor de beoordeling van onderzoek met medische hulpmiddelen is de aanwezigheid van een deskundige medische hulpmiddelen vereist.

Elk commissielid neemt zitting in een vergadering vanuit één discipline. Voor de combinatie van de disciplines arts en kinderarts, en voor de combinatie van de disciplines ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog geldt een uitzondering. De disciplines arts/kinderarts en ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog mogen ieder in één persoon vertegenwoordigd zijn.

De commissieleden kunnen voor maximaal vier jaar worden benoemd. Herbenoeming kan hoogstens tweemaal plaatsvinden. De totale maximale zittingstermijn is zodoende twaalf jaar.

Een recente ledenlijst is te vinden is op de website van de CCMO.

Onafhankelijkheid uitklapper, klik om te openen

METC-leden mogen alleen bij de METC-besluitvormingsprocedure betrokken worden indien ze onafhankelijk zijn van de onderzoeker van het te toetsen onderzoek. Daarom wordt aan het begin van iedere METC-vergadering gevraagd of een van de aanwezigen betrokken is bij een te beoordelen onderzoeksdossier. Het METC-secretariaat notuleert wie in de vergadering aanwezig is en wie bij welk onderzoek betrokken is. Ook wordt genotuleerd dat een betrokkene de vergadering verlaat gedurende de bespreking van het betreffende onderzoek. Daarnaast wordt in de METC database iedere betrokkenheid van leden geregistreerd. De METC handelt met deze werkwijze volgens haar Standard Operating Procedure en GCP 3.2.1.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

NedMec maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid